TERMENI ȘI CONDIȚII

DATE IDENTIFICARE

 

S.C. H4L West Garden S.R.L.

 

Adresă:

Bdul Iuliu Maniu, Nr.309-317

Sector 6, București

 

Telefon:

+40 784 369 369

 

Email: 

contact@west-garden.ro

Acest site este deţinut de S.C. H4L West Garden S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bdul Iuliu Maniu, Nr.309-317, şi funcţionează conform legislaţiei române în domeniul său de activitate.

S.C. H4L West Garden S.R.L. vă oferă acces la site şi utilizarea site-ului: www.west-garden.ro, sub rezerva acceptării dvs. a acestor termeni şi condiţii. Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui serviciu pus la dispoziţie, dumneavoastră sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni şi condiţii.

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare accesați secţiunea Contact de pe site-ul www.west-garden.ro, mesageria Facebook sau adresa de email contact@west-garden.ro.

Drepturi de autor (Copyright)

 

Site-ul www.west-garden.ro şi toate elementele acestuia (grafică Web, texte, programe etc.) sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins în acest site se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Administratorii site-ului www.west-garden.ro îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral conţinutul acestuia, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor.

CONFIDENŢIALITATE

www.west-garden.ro va folosi datele personale transmise de utilizator doar în scopul menţionat, al livrării de servicii sau al transmiterii de mesaje promoţionale către acesta. Administratorii acestui site nu vor face publice şi nu vor înstrăina gratuit sau contra cost date privind informaţii personale ale clienţilor. Acordul dat pentru termenii şi condiţiile enunţaţi pe www.west-garden.ro reprezintă asumarea acestora de către cumpărător.

Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile prezentate în cadrul www.west-garden.ro care nu apare menţionată în prezentul document se va soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, competența revine instanţelor de judecată din România.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. H4L West Garden S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bdul Iuliu Maniu, Nr.309-317, garantează că va continua să prelucreze datele furnizate de clienţii săi în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

DEFINIŢII

Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

S.C. H4L West Garden S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe west-garden.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a S.C. H4L West Garden S.R.L. şi vă daţi acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către S.C. H4L West Garden S.R.L. şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către S.C. H4L West Garden S.R.L. şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni şi Condiţii, aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi:

 

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
  • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
  • dreptul de a vă retrage consimţământul;
  • dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. H4L West Garden S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bdul Iuliu Maniu, Nr.309-317, vă puteţi exercita, în mod gratuit, drepturile menţionate mai sus.

Astfel, west-garden.ro poate notifica utilizatorii / clienţii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator /client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul west-garden.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@west-garden.ro cu subiectul “Dezabonare“.

Dispoziţii finale

 

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări ale acestor termeni şi condiţii, precum şi orice modificări asupra site-ului, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a utilizatorilor.